Đế sạc không dây này ổn ko ae. Còn ae đang xài loại nào | Tinh tế

Đế sạc không dây này ổn ko ae.
Còn ae đang xài loại nào Thanhnhan05 Bình luận: Nhận thông báo Đế sạc không dây này ổn ko ae.
Còn ae đang xài loại nào Báo xấu điện gia dụng Bình luận Cá nhân Hi bạn.
+ 126 + 109 + 90 lamtien338 8.528 bài đăng + 70 ragefighter 22.842 bài đăng + 68 Lê văn zyx.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *